Magyarország nemzetiségi térképe

Bátorfy Attila

 

Magyarországon a 2011-es népszlámláláskor 644524 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak. A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény tizenhárom etnikumot ismer el. Hányan vannak? Hol élnek ma ezek a nemzetiségek? Mi is készítettünk egy saját verziót a nemzetiségi térképek sorában.  

A nemzetiségi térképeknek Magyarországon is jelentős hagyománya van, elég csak a Teleki-Bátky-Kogutowicz-féle Carte Rouge-ra gondolni, nem mellesleg pedig ezek a térképek különösen szépek tudnak lenni (ilyen szerintünk például Kocsis Károly Erdély és Szlovákia etnikai térképe). Számos módszertan létezik az etnikai arányok bemutatására is (lásd itt és itt), mi most pontsűrűség-módszerrel készítettük el, méghozzá úgy, hogy az alakzatokon (településhatárokon) belüli véletlenszerű ponteloszlást alkalmaztunk, így egyetlen pont egy embert jelent. 

Magyarország lakosságának a 2011-es népszámlálás adatai szerint 6,5 százaléka tartozik valamely nemzetiséghez, bár egyes becslések szerint ez az arány 8-10 százalék is lehet. Magyarország nemzetiségi összetétele sokat változott a történelem során a vándorlások, betelepítések és kitelepítések miatt. Ezt a folyamatot később egy másik anyagunkban mutatjuk majd be, most csupán azt, hogy a legfrissebb elérhető adatok szerint a nemzetiségek hol élnek. Ehhez az Országgyűlési Könyvtár honlapján található Nemzetiségi Adatbázis adatait használtuk fel, amelyet Sebők László állított össze. Ebben az adatbázisban az első, 1870-es összeírás óta eltelt összes népszámlálás etnikai adatai szerepelnek. Az adatbázis településszinten tartalmazza a horvát, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségűek számát, továbbá a zsidókét és az „egyéb” nemzetiségűekét. Az adatbázis azonban külön nem listázza a bolgár, lengyel, görög, örmény, ruszin nemzetiségűeket, noha a törvény szerint ők is hivatalosan elismert nemzetiségek, így őket nem tudtuk vizualizálni.

 

Az alábbi térképeken tájékozódhat az egyes nemzetiségek letelepedéséről, gócpontjaról. A kisebb, feliratozott térképeknél a kurzor mozgására egy nagyító is megjelenik, hogy jobban eligazodjon az egyes településhatárokban, régiókban és a főbb településnevekben.

6 - másolat
Magyarország nemzetiségei
2
Romák
3
Németek
6 - másolat
Horvátok
4- másolat
Románok
6 - másolat - másolat
Szerbek
5
Szlovákok
6
Szlovének
6 - másolat - másolat - másolat
Ukránok
Előző
Következő

Romák

Horvátok

Szerbek

Szlovének

Németek

Románok

Szlovákok

Ukránok

Budapest

Romák

Horvátok

Szerbek

Szlovének

Németek

Románok

Szlovákok

Ukránok

MÓDSZERTAN

Az adatokat az Országgyűlés Könyvtárának honlapján található Nemzetiségi Adatbázisból scrapeltük le, amelyet Sebők László állított össze. A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény alapján 13 nemzetiséget ismer el a magyar állam: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán. A Nemzetiségi Adatbázisban azonban csak a horvát, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségekre vonatkozó településszintű adatok szerepelnek. Fontos még megjegyezni, hogy a 2011-es népszámláláshoz tartozó adatoknál az anyanyelv, a nemzetiség, a használt nyelv és a kulturális hagyomány (A-N-H-K) szerinti adatokkal dolgoztunk. 

A térképhez tartozó, a települések adminisztratív határait is tartalmazó térinformatikai adatokat az Open Street Mapről töltöttük le. Ezeket a határokat párosítottuk a településekhez tartozó nemzetiségi adatokkal. A térképek megjelenítéséhez úgynevezett alakzaton belüli véletlenszerű pontelosztást alkalmaztunk, így ezen a térképen egy településen (vagy kerületen) belül annyi pont jelenik meg, ahányan az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. 

KREDITEK

ATLO019
Adat, grafika és adatvizualizáció: Bátorfy Attila
Adat-crawling, fejlesztés: Horváth László

Az anyag a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható. 
Kontakt: [email protected], [email protected]

TOVÁBBI ANYAGAINK

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK