ÁLLAMI HIRDETÉSEK 2006–2018

STATE ADVERTISING 2006–2018

 

MAGYAR

Ezek az adatvizualizációk a „State advertising as an instrument of transformation of the media market in Hungary” című tudományos dolgozatunkhoz készültek, amelyek az East European Politics folyóiratban jelentek meg.

A tanulmányban a magyar állami szektor (a kormány, minisztériumok, önkormányzatok, állami intézmények, állami és önkormányzati tulajdonú vállalatok) hirdetési gyakorlatát elemezzük három kormányzati cikluson keresztül 2006 áprilisa és 2018 decembere között. A három kormányzati ciklus: Gyurcsány-Bajnai-kormányok (2006–2010), második Orbán-kormány (2010–2014) és harmadik Orbán-kormány (2014–2018). Az adatokat a Kantar Media Magyarország bocsájtotta rendelkezésünkre.

A vizualizációkhoz a könnyebb követhetőség érdekében csak az 50 legnagyobb állami hirdetőt vettük figyelembe, ők a teljes büdzsé 90%-át fedik le. Az elemzésből kivettük a plakátpiacot, a mozikat és az indoor piacot és kizárólag azokra a médiatípusokra koncentráltunk, amelyeket egységesen hírmédiának nevezünk: napilapok, folyóiratok (hetilapok, magazinok, időszaki kiadványok), online hírmédia, televíziók és rádiók. Szintén az egyszerűbb megértés kedvéért a médiapiacot felosztottuk „fideszes” és „nem fideszes” (2010-től kormánypártiként szokás őket emlegetni) médiacégekre. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a „nem fideszes” nem azt jelenti, hogy azok egyben Fidesz-ellenesek is lennének, így nem lehet az ábrákat aszerint olvasni, hogy 2010-előtt pedig az akkori szocialista-szabaddemokrata szimpatizáns médiacégek lettek volna a favoritok. A „nem fideszes” címkével ellátott médiumokba így beletartoznak a szocialistákhoz köthető médiacégek éppúgy, mint a pártokhoz, ideológiákhoz nem köthető médiacégek is. Aki az ezen belüli felosztásra külön is kíváncsi, annak ajánljuk egy másik, szintén adatvizualizációs projektünket

Hogyan olvasd az ábrákat?

Az interaktív fődiagramok azt mutatják meg, hogy a baloldalon található 50 legnagyobb állami hirdető mennyi pénzt költött el a „fideszes” (narancs) és a „nem fideszes” (kék) médiacégeknél, amelyek halmozott összege jobboldalon jelenik meg. A hullámok 2006-ban kezdődnek és 2018-ban érnek véget, minden év egy-egy hullámot jelent. Az ábráról az is leolvasható, hogy a magyar állam egyre több pénzt költött évente hirdetésekre. Minden fődiagram alatt látható egy osztott oszlopdiagram is a 2010 és 2018 közötti arányokról. Az összegek forintban vannak megadva. 

 

Bátorfy Attila – Urbán Ágnes

 

ENGLISH

This series of visualizations is an appendix to our journal paper „State advertising as an instrument of transformation of the media market in Hungary” , published recently in East European Politics.

In the paper we examine and analyze data on state bodies’ (the government, ministries, authorities, state institutions, state owned companies) advertising practices between 2006 and 2018 through three following governments, the Gyurcsány-Bajnai (2006–2010), the second Orbán-government (2010–2014) and the third (2014–2018). The data were provided by Kantar Media Hungary. 

For this project we focus on just the 50 largest state advertisers. We filtered out the billboard-, the indoor- and the cinema-advertising market. While all three media types can serve as a good tool for propaganda, hereby we show just those media types which is considered as „news media”, as newspapers, television and radio channels and online news media. We make a simple dichotomy on what can be considered „pro-Fidesz” (pro-Orbán, from 2010 pro-government) media and what is „not pro-Fidesz”. This simple division can be misinterpreted as „not pro-Fidesz” is „anti-Fidesz”. This is not the case. „Not pro-Fidesz” is all other media including pro-Socialist, independent, multinational, or politically and ideologically neutral media. For a more in-depth analysis see our previous (and still ongoing) visualization project with Mérték Media Monitor. 

How to read?

The alluvial diagrams show how much public money was spent by the largest 50 state advertisers (left) to „pro-Fidesz” (orange) and „not pro-Fidesz” (blue) media companies (right) in HUF. The years follow consecutively from 2006 to 2018. By clicking on an advertiser the stream of the money can be highlighted. 

 

Attila Bátorfy – Ágnes Urbán